dissabte, 7 de febrer de 2009

EL MUSEU DE LA NECRÒPOLIS ROMANA S'INSTAL·LA A LA PLAÇA VILA DE MADRID

El petit recinte exposarà l'humil aixovar que tenien els esclaus i lliberts de l'antiga Bàrcino

Els ciutadans més pobres de la petita colònia romana de Bàrcino eren inhumats a la vora de la via Sepulcral en una zona molsosa on creixien avellaners i salzes. Celebraven banquets al costat de les tombes en honor del seu parent i eren tan humils que en el seu últim viatge només portaven la moneda per pagar a Caront, el barquer que els portava a l'altre món...

Més informació: El Periódico