dimarts, 3 de març de 2009

L'ÚS DE LES PREPOSICIONS GREGUES (en còmics)

EXERCICIS


Aquestes sèries de vinyetes van ser elaborades fa anys per alumnes que van tenir la voluntat de fer-ho. No en tinc els noms, i les signatures de peu de pàgina són il·legibles. Si algú me’n pot donar una pista, li ho agrairé molt. La de L’atac a Troia és del curs 83/84. La d'El cavall i la cosa és del 86/87. Ja ha plogut força...

La tercera, L’ocell i la gàbia, és del curs present 2008/09 i l’ha elaborada l’alumna Teresa Fernández, de 1r B de Batxillerat.


A veure si sabeu triar la preposició adient a cada frase, seguint cada història:


L'ATAC A TROIA: (Ἡ προσχώρησις ἐπί τὴν  Τροίαν)


 1. Ἡ στρατιὰ ............... τὸ ἄστυ εἰσέρχεται (πρὸς, πρὸ, περί).

 1. στρατιὰ ............... τὸ ἄστυ τρέχει (ἀνὰ, περὶ, πρός).

 1. Οἱ στρατιώται ............... τὸ τεῖχος ἀναβαίνουσιν (πρὸς, ἀνὰ, ἀπό).

 1. Οἱ στρατιώται βέλη βάλλουσιν ............... τοῦ ἄστεως (πρὸς, ἀπὸ, περί).

 1. Τὰ βέλη πίπτουσιν ............... τοῦ ἄστεως (ἀπὸ, ἐξ, διά).

 1. Ἡ στρατιὰ ............... τὸ ἄστυ ἥκει (ἀνὰ, εἰς, ἐπί).

 1. Ἡ στρατιὰ ............... τὸ ἄστυ ἥκει (ἀνὰ, εἰς, ἐπί).

 1. Οἱ στρατιώται καταβαίνουσι ............... τοῦ ἄστεως (κατὰ, διὰ, ἀπό).

 1. Ὁ στρατιώτης ............... τοῦ ἐχθροῦ ἐστιν (ἐπὶ, ἐκ, πρό).

 1. Ὁ ξίφος ............... τὸ σώμα βαίνει (ἐκ, διὰ, πρό).

 1. Ἡ στρατιὰ ............... τοῦ ἄστεως φεύγει (ἀπὸ, ἐξ, πρός).

 1. Ἡ στρατιὰ ............... τοῦ ἄστεως φεύγει (ἀπὸ, ἐξ, πρός).


Correcció: 1- πρός / 2- περί / 3- ἀνά / 4- ἀπό / 5- ἐξ / 6- ἐπί / 7- εἰς  /8- κατά / 9- πρό / 10- διά / 11- ἐκ / 12- ἀπό/.
EL CAVALL I LA COSA (Ὁ ἵππος καὶ τὸ χρῆμα)


1. Ὁ ἵππος ἔρχεται ............... το χρῆμα (εἰς, πρός, διά).
 

2. Ὁ ἵππος ἔστι ............... τοῦ χρήματος ( πρός, ὑπό, πρό).


3. Ὁ ἵππος ἔρχεται ............... τὸ χρῆμα  (εἰς, ἀπό, περί).

    

4. Ὁ ἵππος ἥκει ............... τὸ χρῆμα (ἐπί, πρός, ἐξ).

 

5. Ὁ ἵππος ............... τὸ χρῆμα ἀναβαίνει (κατά, ἐπί, ἀνά).

   

6. Ὁ ἵππος ............... τοῦ χρήματος ἔστι  (ἑξ, ὑπό, ἐπί).

   

7. Ὁ ἵππος ............... τοῦ χρήματος  καταβαίνει (ἐπί, κατά, ἐξ).

   

8. Ὁ ἵππος ............... τοῦ χρήματος ἐστι (ὑπό, κατά, ἐπί).

   

9. Ὁ ἵππος ............... τὸ χρῆμα εἰσέρχεται  (πρός, εἰς, πρό).

  

10. Ὁ ἵππος ............... τῷ χρήματι ἔστι  (ἐν, ἐπί, ἐξ).

   

11. Ὁ ἵππος ............... τοῦχρήματος φεύγει (ἐκ, διά, ἀπό).

 

12. Ὁ ἵππος ............... τοῦ χρήματος φεύγει (ἐν, ἀπό, πρός).


Correcció: 1- πρός/ 2- πρό/ 3- περί/ 4- ἐπί/ 5-ἀνά/ 6- ἐπί/ 7- κατά/ 8- ὑπό/ 9- εἰς / 10- ἐν/ 11- ἐκ/ 12- ἀπό/ 


L'OCELL I LA GÀBIA (Ὁ ὀρνίς καὶ ὁ κλωβός)


 

 

1. Ὁ ὀρνὶς ἔρχεται ............... τὸν κλωβόν  (εἰς, πρός, διά).

 

2. Ὁ ὀρνὶς ἔστι ............... τοῦ κλωβοῦ ( πρός, ὑπό, πρό).

 

3. Ὁ ὀρνὶς ἔρχεται. ............... τὸν κλωβόν  (εἰς, ἀπό, περί).

 

4.  Ὁ ὀρνὶς ἥκει ............... τὸν  κλωβόν (ἐπί, πρός, ἐξ).

 

5.   Ὁ ὀρνὶς ............... τοῦ κλωβοῦ ἔστι  (ἑξ, ὑπό, ἐπί).

 

6.  Ὁ ὀρνὶς ............... τοῦ κλωβοῦ ἐστι (ὑπό, κατά, ἐπί).

 

7. Ὁ ὀρνὶς ............... τῷ κλωβῷ ἔστι  (ἐν, ἐπί, ἐξ).

 

8.  Ὁ ὀρνὶς ............... τοῦ κλωβοῦ φεύγει (ἐκ, διά, ἀπό).

 

       9.    Ὁ ὀρνὶς ............... τοῦ κλωβοῦ φεύγει (ἐν, ἀπό, πρός).

 

Correcció: 1- πρός/ 2- πρό/ 3- περί/ 4- ἐπί/ 5- ἐπί / 6- ὑπό/ 7- ἐν / 8- ἐκ/ 9- ἀπό/  

 Carme Llitjós

Si voleu fer comentaris, envieu-me'ls a l'adreça: cllitjos@xtec.cat